Членство

Дружеството е член на Камарата на строителите в България. Регистрирано е в каталозите на “Europe’s 500 – The Association for Dynamic Enterpreneuers” – проучване направено по поръчка на програма ФАР за най-бързо и успешно развиващите се частни фирми в Централна и Източна Европа.

Фирма "КЛК Инженеринг" ЕООД членува в “Клуб на младите предприемачи и е член на “SOUTHEASTERN EUROPE BUSINESS NETWORK”, създадена с цел осигуряване на подробна информация за фирмите и спецификата на продуктите, които произвеждат.