Обект: Охрид - Етаж III

Обект: Жилищна сграда с гаражи, находяща се в УПИ V-5 от кв. 40а, гр. София, местност “ГГЦ-Зона Б 17”, ул. “Охрид” № 55

ІІІ –ти етаж  /кота : + 8,19/

Treti etaj

 

Тип Застроена площ м2 Площ с общи части м2 Статус
Апартамент No 6 70,50 81,82  продаден
Апартамент No 7 71,00 82,99  продаден