Обект: Охрид - Етаж II

Обект: Жилищна сграда с гаражи, находяща се в УПИ V-5 от кв. 40а, гр. София, местност “ГГЦ-Зона Б 17”, ул. “Охрид” № 55

ІІ –ти етаж  /кота : + 5,36/

et.2

Тип Застроена площ м2 Площ с общи части м2 Статус
Апартамент No 4 70,50 81,82 продаден
Апартамент No 5 71,00 82,99

продаден