Обект Охрид - Етаж I

Обект: Жилищна сграда с гаражи, находяща се в УПИ V-5 от кв. 40а, гр. София, местност “ГГЦ-Зона Б 17”, ул. “Охрид” № 55

І –ви етаж  /кота : + 2,53/

 

Първи етаж Обект Охрид

 

Тип Застроена площ м2 Площ с общи части м2 Статус
Апартамент No 1 49,00 59,80 продаден
Апартамент No 2 38,00 45,18 продаден
Апартамент No 3 51,50 61,27 продаден