Обект: Охрид - Партер кота: 0,00

Обект: Жилищна сграда с гаражи, находяща се в УПИ V-5 от кв. 40а, гр. София, местност “ГГЦ-Зона Б 17”, ул. “Охрид” № 55

Партер – кота: 0,00

Parter

Тип Застроена площ м2 Площ с общи части м2 Статус
Паркомясто No 1 17.20 19.99  продаден
Паркомясто No 2 14.10 16.39  продаден
Паркомясто No 3, 4 27,80  32,31  свободен
Паркомясто No 5 15,90 18.48  продаден
Паркомясто No 6 15.40 17.90  свободен
Паркомясто No 7 14.90 17.32  свободен