Обект: Охрид - Етаж IV

Обект: Жилищна сграда с гаражи, находяща се в УПИ V-5 от кв. 40а, гр. София, местност “ГГЦ-Зона Б 17”, ул. “Охрид” № 55

IV –ти етаж  /І- во подпокривно ниво, кота: +11,02/

pp

 

Апартамент 8 IV -ти етаж

Тип Застроена площ м2 Площ с общи части м2 Статус
Апартамент No 8 64.30 78.56 свободен
Апартамент No 9 170.40 195.36 продаден