Обект: Драгалевци

ОБЕКТ: Драгалевци/ селище от 19 броя еднофамилни къщи
ВЪЗЛОЖИТЕЛИ за 15 еднофамилни къщи: частни лица
ВЪЗЛОЖИТЕЛ за 4 броя редови еднофамилни къщи: КЛК Инженеринг ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: КЛК Инженеринг ЕООД

Местоположение: Сградите се намират на територията на СО-Район Витоша, в кв. “Драгалевци” в Столицата. Мястото е забележително с това, че дава бърз достъп до центъра на града, но същевременно е далеч от градския шум, в полите на Витоша. Квартала от 19 еднофамилни къщи се намира от северната страна на Хотел “Замъка Хранков” . Всяка къща разполага с уникална гледка на юг към планината и панорамна такава към София.

Околна среда: Къщите са разположени в подножието на Витоша на улица “Дамян Дамянов”. Мястото не е силно урбанизирано предвид нискоетажното застрояване, допустимо за този район на столицата. Непосредствената близост на планината дава възможност на обитателите да се наслаждават на чист въздух и висока степен на озеленяване на квартала. Къщите разполагат със самостоятелни дворове с цветни градини.

Печат

Архитектура: Четирите еднофамилни редови къщи са построени върху собствен на Дружеството терен, разделен в последствие на три самостоятелни парцела:

- УПИ IV-995 с площ 454 кв.м.; къща “Г” с РЗП = 424,10 кв.м.
- УПИ III-995 с площ 580 кв.м., по ½ идеални части
за къща “В” с РЗП= 401.20 кв.м.
за къща “Б” с РЗП= 401,20 кв.м.
- УПИ XVII-995 с площ 400 кв.м.; къща “А” с РЗП = 426,20 кв.м.
Сградите се състоят от сутерен /ниво на гаражите и обслужващи помещения/; партер/кух-
ненски бокс, трапезария и дневна, сервизни помещения/; първи етаж /спални помещения и
санитарни възли/; втори етаж /подпокривно пространство-ателие, санитарен възел/.
В парцел XVII-995 има изграден Трафопост с мощност 2х800 kVA, РЗП = 51 кв.м. и с издадено РП 326-ПК-298/28.03.2001 год. за нуждите напостроените от Дружеството 19 къщи в
кв. “Драгалевци – разширение север”.
Редовите еднофамилни къщи са въведени в експлоатация с Разрешение за ползване РП 701-ПК-1112/31.07.2002 год.
Проекта е дело на авторски колектив на Архитектурно студио "АС- Илиев" ЕООД с водещ проектант арх. Илиан Илиев.

Разрешение за строеж: РС 300 от 30.07.1998 год.
Строителна линия: No 85/08.10.1998 год.
Въвеждане в експлоатация: РП 701-ПК-1112 от 31.07.2002 год.